Phụ Lục B — Các Hải Cảng về ‘container’ Mỹ theo Khả Năng Cất Dở Hàng Hóa,Chỉ sau một cuộc tấn công khủng bố giữa thanh thiên bạch nhật tại Aden, Yemen, vào ngày twelve tháng ten năm 2000, đánh vào chiến hạm USS Cole, để giết chết 17 và gây trọng thương cho 39 thủy thủ M… Read More